Bewindvoering

Als iemand door zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet meer in staat is zijn financiële zaken te regelen, dan kan hij zijn goederen en geld onder bewind laten stellen. Er wordt dan een bewindvoerder aangesteld door de kantonrechter die tijdelijk of blijvend het vermogen van de betrokkene beheert. De bewindvoerder vertegenwoordigt dan iemands financiële belangen. Bewindvoering speelt daarnaast een belangrijke rol in het voorbereidingstraject voor een schuldregeling.

Bewindvoering door Simul

Simul zal samen met u eerst uw inkomsten en uitgaven inzichtelijk maken en opnemen in een budgetplan. Simul informeert de instanties en bedrijven waar u een financiële relatie mee heeft. Hen wordt uitgelegd dat uw vermogen onder bewind is gesteld en er wordt aan hun gevraagd om het postadres van de correspondentie te wijzigen. Simul zal vanaf dat moment uw gehele financiële administratie verzorgen. Daarnaast verzorgt Simul:

  • uw aanvraag voor huur- en zorgtoeslag bij de belastingdienst;
  • uw belastingaangifte;
  • uw aanvraag voor bijzondere bijstand;
  • uw aanvraag van eventuele kwijtscheldingen van lokale heffingen en belastingen;
  • het afsluiten van verzekeringen;
  • het betalen van uw vaste lasten;
  • het onderhouden van contacten met diverse (financiële) instanties;
  • indien mogelijk uw aanvraag voor een schuldregeling.