Waar bestaan de kosten van Simul uit?

De kosten zijn opgebouwd uit eenmalige intakekosten en een maandtarief.

Intake

De intakevergoeding is een tegemoetkoming voor de kosten van het aanvragen van de bewindvoering en het in kaart brengen van de financiële situatie: het inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen, het aanvragen van uitkeringen en vrijstellingen van betaling, het openen van een beheerrekening en het aanschrijven van instanties.

Maandtarief

Het maandtarief dekt de maandelijkse kosten voor het gebruikelijke beheer van uw financiën. Wanneer er bijzondere handelingen verricht moeten worden, gebeurt dat tegen het uurtarief. De kantonrechter ziet toe op de redelijkheid van de vergoeding. In veel gevallen kan er bijzondere bijstand worden aangevraagd voor de kosten van bewindvoering. Simul vraagt dit voor u aan.

Heeft u nog vragen over onze tarieven? Neem dan contact met ons op.

Tarieven bewindvoering

De tarieven* voor bewindvoering zijn in 2024 vastgesteld op:

Alleenstaande
Intake €751,41
Maandtarief zonder schulden €133,10
Maandtarief bewind met problematische schulden €172,12
Opmaken eindrekening en verantwoording €281,93
Echtpaar / gezamelijk huishouden
Intake €901,45
Maandtarief zonder schulden €159,52
Maandtarief bewind waarvan één met problematische schulden €183,11
Maandtarief bewind met beiden problematische schulden €206,51
Opmaken eindrekening en verantwoording €338,80

Bijkomende kosten bewindvoering

Voor extra bijkomende werkzaamheden kunnen, met toestemming van de kantonrechter, extra kosten in rekening worden gebracht. Het vaste uurtarief is €93,90.

* Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW.